Identfy AVG Proof


Vanaf 25 mei 2018 gaat de Algemene Verordening Gegevensbescherming ook wel AVG genoemd in. De AVG is van toepassing op overheidsinstellingen, Eenmanszaken, Multinationals en MKB bedrijven.

Zodoende heeft Identfy hiervoor een onafhankelijke FG functionaris aangesteld, die de AVG Training naar behoren heeft afgerond. Echter is Identfy zelf ook terug in de schoolbanken gegaan om: A. te onderzoeken waarvoor de wet precies is; B te begrijpen wat dit concreet voor Identfy betekent; C. maar ook om externe bedrijven/ZZP'ers informatie te kunnen verschaffen over de AVG / FG Functie. De AVG is de nieuwe Europese Privacy Wetgeving die vanaf 25 mei 2018 van kracht is. Dit betekent dat de wet van de Bescherming persoonsgegevens komt te vervallen. De achterliggende gedachte van de AVG wet is, om het voor consumenten/klanten inzichtelijk te maken wat er precies met hun persoonsgegevens gebeurt. Bedrijven dienen dus veel intensievere inspanningen te leveren om de privacy van de consument/klant te beschermen. Dit betekent concreet dat bedrijven, ondernemingen en organisaties hun administratie moeten bijhouden met de verwerking van alle persoonsgegevens. Het moet duidelijk zijn welke persoonsgegevens waar worden gebruikt, voor welke doeleinden en hoelang ze worden bewaard. Ook moeten bedrijven een specifiek beleid opstellen waarin wordt bekeken hoe er met een eventueel data lek wordt omgegaan (wie is intern verantwoordelijk voor het data lek) Het niet voldoen aan de bepalingen van de AVG, leidt tot hoge boetes. Naast de voordelen heeft dit tevens ook zijn nadelen voor de consument/klant. Vanwege het naleven van de verplichten die voortvloeien uit de verordening en de kosten die dat met zich mee brengt voor de bedrijven/ondernemingen, kunnen de kosten worden doorberekend aan de consument/klant. Met andere woorden door de komst van de de wet zullen producten en diensten, waar de consument/klant gebruik van maakt, mogelijk duurder worden.


Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Er zijn nog geen tags.
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square