Buurthuis Mandelaplein

In opdracht van Buurthuis Mandelaplein ontwikkelde Identfy een nieuwe vorm van meidenwerk voor de wijk Transvaal genaamd  Mijn IDXX.
Identfy is verantwoordelijk voor:

- Het opzetten van een sterke basis voor het meidenwerk;
- Het ontwikkelen van lesmodules gericht op het thema identiteit; 

- Het organiseren van een Mijn IDXX kampen;
- Het overdragen van het project zodat Buurthuis Mandelaplein zelfstandig het project kan voortzetten in 2019.

 
Alle deelnemende scholen hebben een eigen editie van Project Mijn IDXX.
* De Springbok heeft een theater editie van Project Mijn IDXX op de maandag.
* De Einder volgt
 Project Mijn IDXX op Maandagen.
* De Paul Krugerschool volgt de reguliere editie van Project Mijn IDXX op de dinsdagen.